Regiment lorda Ogilvyho

Malá část regimentu lorda Ogilvyho (vlajka je prvního batalionu, bitvy u Cullodenu se účastnily dva). Klan Ogilvy pochází z Vysočiny, ale většina mužů byla rekrutována ve Forfarshire, proto jsem použil hlavně modely Lowlanders (čeština má pěkné slovo pro Highlandera – horal, nenapadá někoho rozumný ekvivalent Lowlandera? Nížiňan?). Několik postav v horalských krojích také odpovídá kompozici jednotky. Snažil jsem se o červenomodrý tartan klanu Ogilvy, včetně důstojníka, možná samotného lorda Ogilvyho.

Regiment spořádaně ustoupil z Cullodenského vřesoviště a byl rozpuštěn. Velitel – David, Lord Ogilvy – odplul v pořádku do francouzského vyhnanství. Příběh je manželky byl však dramatičtější (pokud se to dá srovnávat s bitvou). Lady Margaret Ogilvy následovala svého manžela do války, ale ve zmatku po bitvě byla zajata a uvězněna v Edinburském hradu. Přesvědčila však starou pradlenu, aby si s ní vyměnila oblečení a podařilo se jí tak uprchnout. Před naloděním na loď do Francie však byla opět málem zatčena. Protože kolovaly zvěsti – správné zvěsti – že princ Karel Stuart prchá v ženském převleku, byla lady Ogilvy v nepadnoucích šatech obviněna, že je muž, a to dokonce samotný Bonnie Prince Charlie. Když zmatená hlídka uznala svůj omyl, už nikoho nenapadlo, že by ona sama mohla být uprchlicí. Ve Francii se pak šťastně setkala se svým manželem, který to časem v Ludvíkových službách dotáhl na generála. Do Skotska se lady Margaret na zapřenou krátce vrátila ještě alespoň jednou, protože přeci neporodí syna v exilu, i kdyby ji to mělo stát život. Po delší době nakonec manželé obdrželi královskou milost a mohli se vrátit oficiálně.