Bonusové povídky

Svatební dar

Povídka se odehrává na jaře roku 1752, krátce po Plukovníkovi a rebelově dceři. Kapitola přeci končí, když Elizabeth pronáší možná poněkud neuváženou žádost ke svému snoubenci, že by se jejich svatba mohla uskutečnit v Edinburghu. A není nic, co by David Wavesbury pro svou nastávající neudělal.

Ale někdy nemusí stačit ani peníze a vliv. Od povstání uběhlo skoro šest let, ale v lesích pořád živoří poslední jakobitští psanci a někteří britští vojáci stále doufají, že jejich dopadením získají jmění i slávu. Postupně se množí čím dál tragičtější události a zdá se jako by se někdo snažil svatbě bránit. Možná je za vším jen snaha překazit nepopulární sňatek anglického hraběte se Skotkou z Vysočiny, ale možná jsou důvody složitější.

Detail

Záhada v Ashcroft Manor

Cesta z Hannoveru do Pensylvánie neproběhla pro Wavesburyovi tak jednoduše, jak se nejprve mohlo zdát. Mise od samotného ministerského předsedy zní: v předvečer míru zabránit za každou cenu diplomatickému skandálu, což pro tentokrát znamená dohlédnout na zhýralého francouzského aristokrata. Úkol na první pohled nevhodný pro vojáka přivádí Davida s Elizabeth na slavnost pořádanou ve venkovském sídle významného šlechtice. V pozadí však hrozí cosi daleko temnějšího, než si oba dokázali představit. Objeví se první mrtví a situaci komplikuje i to, že se o Elizabeth začal zajímat nejproslulejší sukničkář Evropy.

Detail