Regiment lady Macintosh

Třiadvacet kiltů, jedna sukně… Nějací jakobité, respektive regiment lady Macintosh nebo oficiálně regiment klanu Chattan, chcete-li.

Lady Anne Mackintosh (1723–1784) je zajímavá postava posledního jakobitského povstání ve Skotsku (toho z roku 1745). Když se princ Karel Stuart vylodil ve Skotsku, tehdy dvaadvacetiletá čerstvě vdaná mladá dáma se rozhodla, že přispěje postavením regimentu. Hlavně jejím přispěním, kdy osobně oslovila řadu vlastníků půdy, se jí podařilo zverbovat necelých čtyři sta mužů převážně z klanu Chattan (což je ve skutečnosti spojenectví několika menších klanů – dnes je jich dvanáct). To zřejmě nebylo úplně vhodné téma k večernímu stolu manželů Macintoshových, protože Annin manžel Angus Mackintosh (náčelník klanu Mackintosh) byl kapitánem ve 43. pěším regimentu, proslulé (tehdy spíše neslavně) Black Watch.

Protože žena nemohla být formálně plukovníkem regimentu, byl do čela nové jednotky jmenován náčelník klanu McGillivray Alexander McGillivray z Dunmaglass, který také působil jako polní velitel. Stále se však mluvilo o regimentu lady Macintosh, tak je vedený i na různých pláncích, třeba tom u záložky na wikipedii k bitvě u Cullodenu.

16. února 1746 hostila Annina matka prince Karla ve svém domě u vesnice Moy. Nějak se to rozneslo (je možné, že se o tom dozvěděl kapitán Angus Mackintosh) a došlo k pokusu o princovo zajetí. Lady Anne osobně sehnala několik mužů ze svého regimentu. Došlo ke zmatku v nočním lese. Protože klan Chattan je vlastně několik klanů dohromady, Annini vojáci chytře křičeli různé klanové pokřiky, a tak přesvědčili přesilu, že jich je mnohem víc. Vládní vojáci proto nakonec ve zmatku ustoupili. Byla to také pravděpodobně jediná bojová akce, které se lady Mackintosh opravdu osobně účastnila.

O dva dny později jakobité obsadili Inverness a zajali místní posádku, včetně kapitána Anguse Mackintoshe. Prince Karla napadlo, že kdo by pro něho byl vhodnější hlídačem než jeho vlastní manželka. Traduje se scéna, že když k Anne manžela přivedli, pozdravila ho: „Váš služebník, kapitáne.“ a on bez váhání odpověděl: „A já váš, plukovníku.“ To jen posílilo zažitou přezdívku „plukovník Anne“.

Regiment lady Mackintosh stejně jako jiné jednotky, postavené z větší části v podstatě násilím z chudých bezzemků, trpěl dezercemi. Ale když došlo k bitvě u Cullodenu, ti, co zůstali, bojovali velmi odvážně. Regiment byl jede z těch, který vedl útok a těžce za to zaplatil. Odhaduje se, že padly zhruba tři čtvrtiny z cca 350 mužů a téměř všichni důstojníci včetně Alexandera McGillivrayho.

Anne byla po bitvě zatčena a nějakou dobu vězněna v domě své tchýně. Zdá se však že manželství s Angusem nějak zásadně neutrpělo. Lady Mackintosh se i po povstání snažila jakobity podporovat, jestli pomáhala nebo nepomáhala skrývat uprchlíky – jak se traduje – se dnes už ale s jistotou dozvíme těžko. Zdokumentovaný příběh se odehrál v roce 1747, kdy vítěz od Cullodenu – královský princ vévoda (nelichotivě zvaný Řezník) Cumberland – pořádal ples a pozval také proslulou La Belle Rebelle (krásnou rebelku). Když ji Cumberland požádal o tanec, souhlasila pouze za podmínky, že to bude na patriotickou melodii Auld Stuarts back again. Člověku, na jehož pokyn zmizely celé vesnice, nezbylo než souhlasit.

Když jsem maloval modely, využil jsem skutečnosti, že klan Chattan je spojenectví několika klanů (Mackintosh, Macpherson, Farquharson, MacGillivray a dalších), takže výběr klanových tartanů je pestrý. Takže jsem maloval takovou kombinaci, nakonec třeba takto mohl vypadat malý oddíl u Moy. U Anne jsem se pokoušel o vzor klanu Mackintosh, i když možná by raději upřednostnila rodný klan Farquharson. Narychlo postavený regiment neměl vlastní vlajku, proto jsem použil generickou skotskou.

Všechny figurky jsou od Flags of War.