4. pěší regiment

Červenokabátníci ze 4. Barrellova pěšího regimentu. Jak je vidět z posledního obrázku, byl to právě čtvrtý, který stál v jediném místě linie, kde se jakobité dostali do kontaktu s vládním vojskem a došlo zde k tvrdému boji zblízka. Vládní vojsko toho dne utrpělo relativně malé ztráty – 50 mrtvých a 259 raněných, z toho 17 mrtvých a 108 raněných však šlo na vrub právě Barrellovu regimentu. S jakobity se to stále nedá srovnávat, jejich ztráty se odhadují na 2 000 mrtvých a raněných (často doražených vítězi) a přes 550 zajatých. Podplukovník sir Robert Rich, baronet, polní velitel Barrellova 4. regimentu, přišel u Cullodenu o levou ruku, téměř i o pravou a utrpěl dalších šest sečných zranění mečem na hlavě. Nicméně to mu nezabránilo v úspěšné a dlouhé politické kariéře.

Historické prameny již bohužel mlčí o tom, že se v řadách čtvrtého bitvy zúčastnil také mladý major Wavesbury…