21. fyzilíři

21. fyzilíři neboli Campbellovi Královští skotští fyzilíři (protože byli rekrutování ve Skotsku. Jednotka měla dlouhou tradici a některé její roty se účastnili povstání od samého začátku, většinou jako posádky některých měst (v Aberdeenu byla například rota pod velením starého kapitána Johna Crosbieho, důstojníkem od r. 1704). Většina regimentu bojovala ve Flandrech a vrátila se společně s vévodou z Cumberlandu. Těsně se vyhnul porážky u Falkirku. U Cullodenu stál regiment v první řadě, ale mírně stranou od jakobitského útoku. Ztráty byly proto nízké, jen sedm raněných.

Obrázky, podle kterých byly modely sochány, pochází vesměs od známého malíře Paula Snadbyho z jeho knihy zabývající se uniformami – Clothing Book – a datují se do roku 1745. Existují pochybnosti, jestli regiment měl u Cullodenu takto fešné „granátnické“ mitry nebo možná již jen obyčejné standardní třírohé klobouky. Ale kde pochybnosti nejsou, že tahle vypadají prostě lépe.